ห้องเรียนออนไลน์ ครูวรพล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ครูแบงค์

การเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์

ระบบบันทึกคำสั่งของโรงเรียนปากพนังเพื่อเผยแพร่คำสั่ง ค้นหา ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สนองนโยบาย PAPER LESS ในองค์ 

READ MORE >>

ระบบคลังเกียรติบัตร ที่รวบรวมเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและบุคลากร ของโรงเรียนปากพนังในทุกกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายขึ้น

READ MORE >>

ระบบคลังรูปภาพการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนปากพนัง โดยจะเก็บรวบรวมเพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา และนำมาใช้ 

READ MORE >>

บันทึก การเยี่ยมชมเว็บไซต์ (การตอบกลับ)